Trở về
Poles

Poles

(n)
Anh
pəʊlz
Mỹ
poʊlz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Poles" theo giọng Anh
p
pet/pet/
map/mæp/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
l
leg/leg/
love/lʌv/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Poles" theo giọng Mỹ
p
pet/pet/
map/mæp/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/