Trở về
Speed

Speed

(n)
Anh
spiːd
Mỹ
spiːd
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Speed" theo giọng Anh
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
p
pet/pet/
map/mæp/
heat/ht/
see/s/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Speed" theo giọng Mỹ
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
p
pet/pet/
map/mæp/
heat/ht/
see/s/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/