Trở về
Enable

Enable

(v)
Anh
ɪˈneɪbl
Mỹ
ɪˈneɪbl
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Enable" theo giọng Anh
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
say/s/
eight/t/
b
bad/bæd/
lab/læb/
l
leg/leg/
love/lʌv/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Enable" theo giọng Mỹ
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
say/s/
eight/t/
b
bad/bæd/
lab/læb/
l
leg/leg/
love/lʌv/