Trở về
Threats

Threats

(n)
Anh
θrɛts
Mỹ
θrɛts
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Threats" theo giọng Anh
θ
think/θɪŋk/
both/bəʊθ/
r
red/red/
try/traɪ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Threats" theo giọng Mỹ
θ
think/θɪŋk/
both/bəʊθ/
r
red/red/
try/traɪ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/