Trở về
Breaststroke

Breaststroke

(n)
Anh
ˈbreststrəʊk
Mỹ
ˈbreststrəʊk
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Breaststroke" theo giọng Anh
b
bad/bæd/
lab/læb/
r
red/red/
try/traɪ/
e
met/met/
bed/bed/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
r
red/red/
try/traɪ/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Breaststroke" theo giọng Mỹ
b
bad/bæd/
lab/læb/
r
red/red/
try/traɪ/
e
met/met/
bed/bed/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
r
red/red/
try/traɪ/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
k
cat/kæt/
school/skuːl/