Trở về
Skins

Skins

(n)
Anh
skɪnz
Mỹ
skɪnz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Skins" theo giọng Anh
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Skins" theo giọng Mỹ
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/