Trở về
Lazing

Lazing

(v)
Anh
leɪz
Mỹ
leɪz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Lazing" theo giọng Anh
l
leg/leg/
love/lʌv/
say/s/
eight/t/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Lazing" theo giọng Mỹ
l
leg/leg/
love/lʌv/
say/s/
eight/t/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/