Trở về
Rings

Rings

(n)
Anh
rɪŋz
Mỹ
rɪŋz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Rings" theo giọng Anh
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Rings" theo giọng Mỹ
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/