Trở về
Heat

Heat

(n)
Anh
hiːt
Mỹ
hiːt
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Heat" theo giọng Anh
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
heat/ht/
see/s/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Heat" theo giọng Mỹ
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
heat/ht/
see/s/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/