Trở về
Dense

Dense

(adj)
Anh
dens
Mỹ
dens
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Dense" theo giọng Anh
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
e
met/met/
bed/bed/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Dense" theo giọng Mỹ
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
e
met/met/
bed/bed/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/