Trở về
Buried

Buried

(v)
Anh
ˈber.i
Mỹ
ˈber.i
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Buried" theo giọng Anh
b
bad/bæd/
lab/læb/
e
met/met/
bed/bed/
r
red/red/
try/traɪ/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Buried" theo giọng Mỹ
b
bad/bæd/
lab/læb/
e
met/met/
bed/bed/
r
red/red/
try/traɪ/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/