Trở về
Joined

Joined

(v)
Anh
dʒɔɪnd
Mỹ
dʒɔɪnd
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Joined" theo giọng Anh
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ʒ
pleasure/ˈpleʒ.ə(r)/
vision/ˈvɪʒən/
ɔɪ
boy/bɔɪ/
joinɔɪn/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Joined" theo giọng Mỹ
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ʒ
pleasure/ˈpleʒər/
vision/ˈvɪʒən/
ɔɪ
boy/bɔɪ/
joinɔɪn/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/