Trở về
Tension

Tension

(n)
Anh
ˈtenʃn
Mỹ
ˈtenʃn
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Tension" theo giọng Anh
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
e
met/met/
bed/bed/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Tension" theo giọng Mỹ
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
e
met/met/
bed/bed/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/