Trở về
Weapons

Weapons

(n)
Anh
ˈwɛpənz
Mỹ
ˈwɛpənz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Weapons" theo giọng Anh
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
p
pet/pet/
map/mæp/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Weapons" theo giọng Mỹ
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
p
pet/pet/
map/mæp/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/