Trở về
Reserve

Reserve

(n)
Anh
rɪˈzɜːv
Mỹ
rɪˈzɜːrv
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Reserve" theo giọng Anh
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
ɜː
turn/tɜːn/
learn/lɜːn/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Reserve" theo giọng Mỹ
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
r
red/red/
try/traɪ/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/