Trở về
Glare

Glare

(n)
Anh
ɡleə(r)
Mỹ
ɡler
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Glare" theo giọng Anh
l
leg/leg/
love/lʌv/
where/w(r)/
air/(r)/
r
red/red/
try/traɪ/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Glare" theo giọng Mỹ
l
leg/leg/
love/lʌv/
e
met/met/
bed/bed/
r
red/red/
try/traɪ/