Trở về
Cub

Cub

(n)
Anh
kʌb
Mỹ
kʌb
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Cub" theo giọng Anh
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
b
bad/bæd/
lab/læb/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Cub" theo giọng Mỹ
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
b
bad/bæd/
lab/læb/