Back
16 Jun, 2021
Ettip được thiết kế và xây dựng từ những phương pháp học tiếng Anh hiệu quả và việc áp dụng Gamification (game hóa một lĩnh vực không phải là game) sẽ mang...
31 Jan, 2021
Input (đọc và nghe) Input ở đây là mình chỉ tập trung vào việc học từ vựng thông qua việc đọc và nghe chứ không luyện viết hay nói gì cả. Điều này hiển nhiên...
Category Học từ vựng Luyện nghe Đọc hiểu Phát âm Ngữ pháp