Back
Chocolate sculpture

Chocolate sculpture

(n)
UK
ˈʧɒkəlɪt ˈskʌlpʧə
US
ˈʧɔklət ˈskʌlpʧər
Definition: Chocolate sculptures and sculptures
Meaning: Tác phẩm điêu khắc, công trình điêu khắc bằng sôcôla
Not Common
How to use "Chocolate sculpture" vocabulary in sentence (example)

The biggest chocolate sculpture ever made was a 10 foot high Easter egg weighing 4,484 lbs (2,034 kg) in Melbourne, Australia.

View more