Back
Tartans

Tartans

(n)
UK
ˈtɑːtənz
US
ˈtɑrtənz
Definition: Tartan (a fabric with a pattern that weaves between stripes and squares)
Meaning: Vải tartan (loại vải với họa tiết đan xen giữa những đường kẻ sọc và ô vuông)
Not Common