Back
Bagpipes

Bagpipes

(n)
UK
ˈbæɡpaɪps
US
ˈbæɡpaɪps
Definition: Bagpipes (traditional Scottish musical instruments)
Meaning: Những chiếc kèn túi (nhạc cụ truyền thống của Scotland)
Not Common