Back
Shock

Shock

(n)
UK
ʃɒk
US
ʃɑːk
Definition: A sudden upsetting or surprising event or experience.
Meaning: Sự đụng chạm, va chạm, sự kích động, sự choáng
Less Common