Trở về
Livestock

Livestock

(n)
Anh
ˈlaɪvstɒk
Mỹ
ˈlaɪvstɑːk
Giải nghĩa: Farm animals regarded as an asset.
Nghĩa: Vật nuôi, thú nuôi
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Livestock" trong câu (ví dụ)

Agriculture: providing water to crops and safeguarding livestock;

Xem thêm