Trở về
Tides

Tides

(n)
Anh
taɪdz
Mỹ
taɪdz
Giải nghĩa: Tides, tides; water, tidal water
Nghĩa: Triều, thuỷ triều; con nước, nước thủy triều
Không phổ biến