Trở về
Faint

Faint

(adj)
Anh
feɪnt
Mỹ
feɪnt
Giải nghĩa: (of a sight, smell, or sound) barely perceptible.
Nghĩa: Mờ nhạt, không rõ
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Faint" trong câu (ví dụ)

Surrounding Jupiter is a faint planetary ring system and a powerful magnetosphere.

Xem thêm