Trở về
Stomach pain

Stomach pain

(n)
Anh
ˈstʌmək peɪn
Mỹ
ˈstʌmək peɪn
Giải nghĩa: ​pain in or near your stomach
Nghĩa: Cơn đau dạ dày
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Stomach pain" trong câu (ví dụ)

Carbonated beverages such as Sprite can cause you to burp and expel some of the gas, thus relieving you of your stomach pain.

Xem thêm