Trở về
Playoff

Playoff

(n)
Anh
ˈpleɪ.ɒf
Mỹ
ˈpleɪ.ɑːf
Giải nghĩa: Decisive match (after a draw)
Nghĩa: Trận đấu quyết định (sau một trận đấu hoà)
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Playoff" trong câu (ví dụ)

Michael Jordan has scored more playoff points than anyone else.

Xem thêm