Trở về
Ipod

Ipod

(n)
Anh
ˈaɪ.pɒd
Mỹ
ˈaɪ.pɑːd
Giải nghĩa: A brand name for an electronic device that fits in your hand and allows you to listen to music and view images that you get from the internet
Nghĩa: Dòng máy nghe nhạc của Apple hay máy chơi nhạc, video, hình ảnh, game hay nói chung ra là những tính năng cơ bản của một chiếc Iphone
Phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Ipod" trong câu (ví dụ)

With the first Apple iPod, an Easter Egg was implanted.

Xem thêm

Apple scored big time with the iPod.

Xem thêm

The name iPod was inspired by the movie 2001: A Space Odyssey.

Xem thêm