Trở về
Landfill

Landfill

(n)
Anh
ˈlændfɪl
Mỹ
ˈlændfɪl
Giải nghĩa: A place where garbage is buried
Nghĩa: Bãi rác
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Landfill" trong câu (ví dụ)

Word is that around 2,700 of the devices are buried in a landfill in Utah.

Xem thêm