Trở về
Power forward

Power forward

(n)
Anh
ˈpaʊə ˈfɔːwəd
Mỹ
ˈpaʊər ˈfɔrwərd
Giải nghĩa: A large forward who plays in the area near the opposing team's basket.
Nghĩa: Tiền đạo chính được đánh dấu số 4, thường là những cầu thủ cao thứ hai trong đội
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Power forward" trong câu (ví dụ)

The positions of players in a basketball game are: Point guard, Shooting guard, Small forward, Power forward and Center.

Xem thêm

The collaboration between Matt Bonner, the San Antonio Spurs' redheaded power forward, and Adidas first started after Bonner complained publicly on Twitter about rival sneaker brand New Balance not sending him product anymore.

Xem thêm