Trở về
Debut

Debut

(n)
Anh
ˈdeɪbjuː
Mỹ
ˈdebjuː
Giải nghĩa: A person's first appearance or performance in a particular capacity or role.
Nghĩa: Lần trình diễn đầu tiên (của diễn viên); Sự xuất hiện đầu tiên trước công chúng
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Debut" trong câu (ví dụ)

Badminton made its Olympic debut at the 1992 games, and it was seen on television by over 1.1 billion people.

Xem thêm