Trở về
Hard courts

Hard courts

(n)
Anh
hɑːd kɔːts
Mỹ
hɑrd kɔrts
Giải nghĩa: Hard court (cement, clay...)
Nghĩa: Sân cứng (bằng xi-măng, đất nện...)
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Hard courts" trong câu (ví dụ)

The four Grand Slam tournaments (also referred to as the Majors) are especially popular: the Australian Open played on hard courts, the French Open played on red clay courts, Wimbledon played on grass courts, and the US Open also played on hard courts.

Xem thêm