Trở về
Chocolate cake

Chocolate cake

(n)
Anh
ˈʧɒkəlɪt keɪk
Mỹ
ˈʧɔklət keɪk
Giải nghĩa: Chocolate cake or chocolate gâteau (from French: gâteau au chocolat) is a cake flavored with melted chocolate, cocoa powder, or both.
Nghĩa: Bánh ngọt vị sôcôla
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Chocolate cake" trong câu (ví dụ)

German chocolate cake has history with Germany.

Xem thêm