Trở về
Confederate

Confederate

(n)
Anh
kənˈfedərət
Mỹ
kənˈfedərət
Giải nghĩa: Joined by an agreement or treaty.
Nghĩa: Nước trong liên bang
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Confederate" trong câu (ví dụ)

Just five days after most of the Confederate forces had surrendered and the war was ending, John Wilkes Booth assassinated Lincoln for being a tyrant.

Xem thêm