Trở về
King of birds

King of birds

(n)
Anh
kɪŋ ɒv bɜːdz
Mỹ
kɪŋ ʌv bɜrdz
Giải nghĩa: The eagle.
Nghĩa: Vua của loài chim (đại bàng)
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "King of birds" trong câu (ví dụ)

The eagle has long been considered "The King of Birds".

Xem thêm