Trở về
Lazing

Lazing

(v)
Anh
leɪz
Mỹ
leɪz
Giải nghĩa: Lazy, can't eat and sit
Nghĩa: Lười biếng, ăn không ngồi rồi
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Lazing" trong câu (ví dụ)

Lions enjoy relaxing and lazing around.

Xem thêm