Trở về
Manual labor

Manual labor

(n)
Anh
ˈmænjʊəl ˈleɪbə
Mỹ
ˈmænjuəl ˈleɪˌbaʊr
Giải nghĩa: Manual labor, manual work, manual work
Nghĩa: Lao động chân tay, công việc làm bằng tay, thủ công
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Manual labor" trong câu (ví dụ)

If one of these elusive pineapples were to go up for auction or sale, due to the rarity, ancient technique, time spent growing, and manual labor, these pineapples are worth $16,000!

Xem thêm