Trở về
Amendment

Amendment

(n)
Anh
əˈmendmənt
Mỹ
əˈmendmənt
Giải nghĩa: A minor change or addition designed to improve a text, piece of legislation, etc.
Nghĩa: Tu chính án (việc sửa đổi một số điều của hiến pháp)
Phổ biến