Back
Cottage cheese

Cottage cheese

(n)
UK
ˈkɒtɪʤ ʧiːz
US
ˈkɑtəʤ ʧiz
Definition: Soft, lumpy white cheese made from the curds of skimmed milk.
Meaning: Được làm từ phần sữa đông của sữa bò đã được khử trùng với chất béo sữa nhiều hàm lượng khác nhau, mềm, trắng và mịn như kem
Not Common
How to use "Cottage cheese" vocabulary in sentence (example)

There are many types of cheese: Brie, Cheddar, Cottage Cheese, Cream Cheese, Blue cheese, Edam, Emmenthal, Mozzarella, Parmesan, Ricotta.

View more