Bangkok
14 Jul, 2020
Tổng số từ vựng: 293
Số phút để đọc: 3
Chủ đề: Places
Bạn có thể nhấn vào từ hoặc cụm từ bất kỳ để xem nhanh nghĩa, giải nghĩa, hình ảnh minh hoạ, phát âm,...
Bangkok is the capital and most populous city of Thailand.

Bangkok là thủ đô và thành phố đông dân nhất của Thái Lan.

Bangkok is one of the world's most popular cities, attracting more tourists each year than even Paris.

Bangkok là một trong những thành phố nổi tiếng nhất thế giới, thu hút nhiều khách du lịch mỗi năm hơn cả Paris.

To the outside world, the capital of Thailand has long been known as Bangkok, but this is not what the Thai people call it.

Đối với thế giới bên ngoài, thủ đô của Thái Lan từ lâu đã được biết đến với cái tên Bangkok, nhưng đây không phải là cách mà người Thái gọi nó.

It is officially known as Krung Thep Maha Nakhon or simply Krung Thep.

Nó được chính thức gọi là Krung Thep Maha Nakhon hoặc đơn giản là Krung Thep.

Bangkok is by far the largest city in Thailand.

Bangkok cho đến nay là thành phố lớn nhất ở Thái Lan.

In fact, it's roughly 8.2 million population is close to 13% of the entire population of Thailand.

Trên thực tế, dân số khoảng 8,2 triệu người, gần bằng 13% dân số toàn Thái Lan.

Even if the city does seem horrendously busy and overcrowded , bear in mind that Bangkok is relatively small (population-wise) when compared to other major cities of the world.

Ngay cả khi thành phố có vẻ bận rộn và đông đúc khủng khiếp, hãy nhớ rằng Bangkok tương đối nhỏ (về dân số) khi so sánh với các thành phố lớn khác trên thế giới.

It currently ranks 24th largest, behind the likes of Moscow, New York City, Shanghai and Beijing.

Nó hiện xếp hạng lớn thứ 24, sau Moscow, Thành phố New York, Thượng Hải và Bắc Kinh.

Another interesting fact about Bangkok is its land size .

Một sự thật thú vị khác về Bangkok là quy mô đất đai của nó.

The city has sprawled out, especially since the boom of the 1980s.

Thành phố đã trở nên rộng lớn, đặc biệt là kể từ thời kỳ bùng nổ của những năm 1980.

Today the city is divided into fifty districts with 35 of them located on the east bank of the Chao Phraya River , and only 15 on the western bank.

Ngày nay thành phố được chia thành năm mươi quận với 35 quận nằm ở bờ đông sông Chao Phraya, và chỉ có 15 quận ở bờ tây.

As if 50 districts wasn't enough, these are further subdivided into 169 subdistricts .

Như thể 50 quận là không đủ, các quận này lại được chia ra thành 169 tiểu khu.

The Chao Phraya River is as important as the River Thames is to London in defining the city's geography .

Sông Chao Phraya cũng quan trọng như sông Thames đối với London trong việc xác định vị trí địa lý của thành phố.

The Chao Phraya River runs right through the heart of Bangkok and serves as a great way for locals and tourists to get around the city.

Sông Chao Phraya chạy ngay qua trung tâm Bangkok và là một cách tuyệt vời để người dân địa phương và khách du lịch đi lại trong thành phố.

Many of the city's major tourist attractions are located right on the river , or within easy walking distance of a river ferry stop .

Nhiều điểm du lịch chính của thành phố nằm ngay bên sông, hoặc có thể dễ dàng đi bộ đến bến phà trên sông.

Bangkok does hold the title as the world's hottest city!

Bangkok giữ danh hiệu là thành phố nóng nhất thế giới!

It's not that daily high temperatures are really stupidly high, it's more the fact that the city remains hot all year round.

Không phải là nhiệt độ cao hàng ngày thực sự cao một cách ngớ ngẩn, mà thực tế là thành phố vẫn nóng quanh năm.

The annual mean air temperature is 28C, and the hottest months are from March to May.

Nhiệt độ không khí trung bình hàng năm là 28 ° C, và những tháng nóng nhất là từ tháng 3 đến tháng 5.

The truth is, whatever month of the year you come, it will be hot, but with slightly lower humidity levels the preferred time to visit is between November and February.

Sự thật là, dù bạn đến vào tháng nào trong năm, trời sẽ nóng, nhưng với độ ẩm thấp hơn một chút, thời gian ưa thích để ghé thăm là giữa tháng 11 và tháng 2.

The Asian investment boom in the 1980s and 1990s led many multinational corporations to locate their regional headquarters in Bangkok.

Sự tăng vọt về đầu tư của châu Á trong những năm 1980 và 1990 đã khiến nhiều tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở chính trong khu vực tại Bangkok.

The city is now a regional force in finance and business .

Thành phố hiện là một lực lượng trong khu vực về tài chính và kinh doanh.

It is an international hub for transport and health care , and has emerged as a centre for the arts , fashion , and entertainment .

Đây là một trung tâm giao thông quốc tế và chăm sóc sức khỏe, và đã nổi bật lên như một trung tâm nghệ thuật, thời trang và giải trí.

The city is known for its street life and cultural landmarks , as well as its red-light districts .

Thành phố được biết đến với cuộc sống đường phố và các địa danh văn hóa, cũng như các khu đèn đỏ.

The Grand Palace and Buddhist temples including Wat Arun and Wat Pho stand in contrast with other tourist attractions such as the nightlife scenes of Khaosan Road and Patpong.

Đại Hoàng Cung (Grand Palace) và các ngôi đền Phật giáo bao gồm Chùa Bình Minh (Wat Arun) và Chùa Đức Phật ngồi tựa lưng (Wat Pho) tương phản với các điểm thu hút khách du lịch khác như khung cảnh cuộc sống về đêm của Đường Khaosan và chợ đêm Patpong.

Bangkok is among the world's top tourist destinations, and has been named the world's most visited city consistently in several international rankings .

Bangkok là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới, và đã được vinh danh là thành phố được du khách đến thăm nhiều nhất trên thế giới liên tục trong một số bảng xếp hạng quốc tế.

The world famed energy drink Red Bull was created in Bangkok by Chaleo Yoovidhya in 1976.

Nước tăng lực nổi tiếng thế giới Red Bull được tạo ra tại Bangkok bởi Chaleo Yoovidhya vào năm 1976.

At the time of his death in 2012, he was the third richest man in Thailand.

Vào thời điểm ông qua đời vào năm 2012, ông là người giàu thứ ba ở Thái Lan.

It's reputed to have the largest Chinatown in the world.

Nó được cho là có khu phố Tàu lớn nhất trên thế giới.

The vast area, known locally as Yaowarat, is full of streets and alleys that are in turn full of shops and restaurants and countless street food vendors .

Khu vực rộng lớn, được người dân địa phương gọi là Yaowarat, có rất nhiều đường phố và ngõ hẻm lần lượt có đầy đủ các cửa hàng và nhà hàng cùng vô số nhà cung cấp thức ăn đường phố.

Visit Chinatown in Bangkok for the culture but stay for some of the best cuisine in the city, and goods and souvenirs at some of the cheapest prices.

Ghé thăm Khu Phố Tàu ở Bangkok để thưởng thức văn hóa nhưng cũng là để thưởng thức một số món ăn ngon nhất trong thành phố và hàng hóa và quà lưu niệm với giá rẻ nhất.

While here, be sure to visit Wat Traimit so you can set your eyes upon the largest sold gold Buddha in the world.

Khi ở đây, hãy chắc chắn ghé thăm Chùa Phật Vàng (Wat Traimit) để bạn có thể chiêm ngưỡng tượng Phật bằng vàng được bán lớn nhất trên thế giới.

All of the temples pictured on the Thai baht coin are in Bangkok.

Tất cả các ngôi đền được vẽ trên đồng baht Thái đều ở Bangkok.

Tăng