Trở về
Internet
18 Jul, 2020
Chủ đề: Technology

Internet là mạng máy tính truyền thông lớn nhất trên toàn thế giới.

Internet có hàng triệu mạng trong nước, học thuật, doanh nghiệp và chính phủ nhỏ hơn, các mạng này cùng mang nhiều loại thông tin khác nhau.

Internet

Dạng rút gọn của từ "Internet" là "net" (mạng).

Internet được phát triển tại Hoa Kỳ bởi "Cơ quan chỉ đạo các dự án tiên tiến của Hoa Kỳ" (DARPA).

Internet được kết nối lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1969 và được gọi là ARPANET.

World Wide Web được tạo ra tại Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN), Thụy Sĩ vào năm 1990 bởi một nhà khoa học người Anh (UK) tên là Tim Berners-Lee.

Ngày nay, mọi người có thể trả tiền để truy cập Internet từ các nhà cung cấp dịch vụ internet.

Internet

Một số dịch vụ trên Internet không tốn phí sử dụng.

Đôi khi những người cung cấp các dịch vụ miễn phí này sử dụng quảng cáo để kiếm tiền.

Việc kiểm duyệt và quyền tự do ngôn luận trên Internet có thể gây tranh cãi.

Internet được sử dụng cho nhiều thứ, chẳng hạn như thư điện tử, trò chuyện trực tuyến, truyền tệp và các tài liệu khác của World Wide Web.

Dịch vụ được sử dụng nhiều nhất trên Internet là World Wide Web (còn được gọi là "Web" hoặc "www").

Web chứa các trang web, bao gồm blog và wiki như Wikipedia.

Bất kỳ ai cũng có thể xem và đọc các trang web trên Internet (trừ khi trang đó cần mật khẩu hoặc bị chặn).

Công dụng lớn thứ hai của Internet là gửi và nhận email.

Internet

Email là riêng tư và được chuyển từ người dùng này sang người dùng khác.

Dịch vụ nhắn tin nhanh (chẳng hạn như AIM hoặc ICQ) tương tự như email, nhưng cho phép hai hoặc nhiều người trò chuyện với nhau nhanh hơn.

Internet giúp cho việc giao tiếp trở nên dễ dàng và cũng có thể khiến việc giao tiếp trở nên nguy hiểm.

Mọi người thường gửi thông tin bí mật, và đôi khi người khác có thể đánh cắp thông tin đó.

Họ có thể sử dụng Internet để truyền bá những lời nói dối hoặc những bí mật bị đánh cắp hoặc những lời khuyên tồi tệ một cách nguy hiểm.

Ví dụ, Facebook đã gặp một số vấn đề với cài đặt quyền riêng tư.

Tăng